This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here»

Módosítottuk Adatvédelmi szabályzatunkat. Az elolvasásához kattintson ide.

Herbalife Nyereményjáték Szabályzat
 1. 1. A nyereményjáték szervezője a Herbalife Magyarország kft. cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6., a továbbiakban: (a „Szervező”)
 2. 2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
  A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy. (a „Résztvevők”)
 3. 3. Részvételi szabály

  A játék menete:

  1. 1. A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy.
  2. 2. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményét a Herbalife irodájában veszi át (Herbalife Magyarország Kereskedelmi Kft.H-1097 Budapest Gubacsi út 6. A ép. II. em.).
  3. 3. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról a Szervező fényképet készít, és ezt a Herbalife hivatalos Facebook-oldalán közzéteszi.
  4. 4. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy, amennyiben a játékban való részvételhez ez szükséges, személyes adatait megadja a Szervezőnek. A Résztvevő határozottan beleegyezik, hogy ezen adatokat a Herbalife Magyarország Kft. összegyűjtse, és azokat a Herbalife Magyarország Kft. munkatársai, illetve a Herbalife USA-ban lévő központjának rendelkezésére bocsássa. A Herbalife minden esetben védi a Résztvevők személyiségi jogait. A résztvevőktől összegyűjtött Személyes adatok a nyereményjáték feldolgozásának, és a nyertesek értesítésének céljából kerülnek felhasználásra. A résztvevő továbbá határozottan beleegyezik, hogy Személyes adatai felhasználásra kerülhetnek a Herbalife termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatók, reklámanyagok továbbá egyéb kereskedelmi információk, mint például a Herbalife üzleti partnereinek termékeiről szóló anyagok küldésére.
 4. 4. Nyeremények
  A Szervező a nyereményjáték kezdetekor meghatározza a nyereményt, és fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt más, hasonló értékű díjra cserélje a nyereményjáték közben és a játék lezárulta után is.
 5. 5. Sorsolás
  A Szervező kézi sorsolással választ nyertest minden olyan esetben, amikor ettől a Szabályzat külön el nem tér. Csalás gyanúja esetén a Szervező fenntartja a jogot új nyertes sorsolására.
 6. 6. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele
  A nyertes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a játék lezárultát követően a Szervező a nyertes(ek) nevét(neveit) a nyereményjáték Facebook-posztja alatt komment formájában közzétegye. A nyertes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Szervező által megjelölt személy felvegye a nyertessel(nyertesekkel) a kapcsolatot privát Facebook-üzenetben. Amennyiben a nyertes(ek) a levélre 5 munkanapon belül nem válaszolnak, a Szervező köteles ismételten megkísérelni a kapcsolatfelvételt, ami után további 2 munkanap áll a nyertes(ek) rendelkezésére a válaszadásra. Amennyiben a nyertes(ek) 7 munkanapon belül nem válaszol(nak) a megkeresése, a Szervező fenntartja a jogot új nyertes(ek) sorsolására.A nyeremény átadására személyesen kerül sor a Szervező irodájában (Herbalife Magyarország Kereskedelmi Kft.H-1097 Budapest Gubacsi út 6. A ép. II. em.). A nyertes(ek) határozottan hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az átadásról fényképes dokumentáció készüljön, amit a Szervező a későbbiekben felhasználhat hivatalos Facebook-oldalán. A nyeremény elfogadásával a nyertes(ek) belegyezik(beleegyeznek), hogy részt vesz(nek) promóciós tevékenységben, és a Szervező fenntartja a jogot, hogy felhasználja a nyertes(ek) nevét, fényképét, a róla készült hang és/vagy videofelvételt bármilyen tömegtájékoztatás során, ha csak nem a nyertes előzetesen kivételt kért erre..
 7. 7. A nyereményadó
  A nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően a Szervező fizeti, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség. A nyertesnek igazolnia kell személyazonosságát a nyeremény átvételét megelőzően.
 8. 8. Információ a nyereményjátékról
  A nyereményjáték játékszabálya megtalálható a www.herbalife.hu oldalon.
 9. 9. Vegyes rendelkezések
  A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok megtekinthetnek interneten, a www.herbalife.hu oldalon a nyereményjáték meghirdetett napjától a nyereményjáték végét követő 30. napig.

  A szabályokkal kapcsolatos vitás esetekben a Herbalife döntése végleges, és ezzel kapcsolatban semmilyen levelezésbe nem bocsátkozik.

  A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.

  A nyeremény átvétele után a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen panaszt a nyertes e-mailben (mbhungary@herbalife.com) vagy postai úton, a Herbalife Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. címre küldött levélben tehet. A nyertesnek részletes leírást kell adnia a panasz okáról, és minden ehhez kapcsolódó háttér-dokumentációt csatolnia kell. A nyeremény átvételétől számított 14 napon belül élhet panasszal, mely egyedi alapon kerül kivizsgálásra. A panasz tudomásulvételét követően adja meg a Szervező a kivizsgálás és az orvoslás várható idejét.

  A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremény átadásának körülményei a Herbalife és a nyertes közötti kölcsönös megegyezés alapján kerülnek meghatározásra. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 2 hónap után.

  A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a Szervező csupán a hivatalos játékszabályban meghatározott ajándéktárgyak átadására kötelezhető.

  A feltételek egyike sem hozhat létre semmiféle szerződéses jogviszonyt a Résztvevők és a Herbalife között.

  A szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó és a Herbalife, valamint a Résztvevők illetékességből a Magyar Bírósághoz fordulhatnak vitás kérdésekben.hu-HU | 2019.05.19. 14:32:54 | NAMP2HLASPX01