Herbalife Nyereményjáték Szabályzat
 1. 1. A nyereményjáték szervezője a Herbalife Magyarország kft. cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 6., a továbbiakban: (a „Szervező”)
 2. 2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
  A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy. (a „Résztvevők”)
 3. 3. Részvételi szabály

  A játék menete:

  1. 1. A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 18 éven felüli természetes személy.
  2. 2. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyereményét a Herbalife irodájában veszi át (Herbalife Magyarország Kereskedelmi Kft.H-1097 Budapest Gubacsi út 6. A ép. II. em.).
  3. 3. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról a Szervező fényképet készít, és ezt a Herbalife hivatalos Facebook-oldalán közzéteszi.
  4. 4. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy, amennyiben a játékban való részvételhez ez szükséges, személyes adatait megadja a Szervezőnek. A Résztvevő határozottan beleegyezik, hogy ezen adatokat a Herbalife Magyarország Kft. összegyűjtse, és azokat a Herbalife Magyarország Kft. munkatársai, illetve a Herbalife USA-ban lévő központjának rendelkezésére bocsássa. A Herbalife minden esetben védi a Résztvevők személyiségi jogait. A résztvevőktől összegyűjtött Személyes adatok a nyereményjáték feldolgozásának, és a nyertesek értesítésének céljából kerülnek felhasználásra. A résztvevő továbbá határozottan beleegyezik, hogy Személyes adatai felhasználásra kerülhetnek a Herbalife termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatók, reklámanyagok továbbá egyéb kereskedelmi információk, mint például a Herbalife üzleti partnereinek termékeiről szóló anyagok küldésére.
 4. 4. Nyeremények
  A Szervező a nyereményjáték kezdetekor meghatározza a nyereményt, és fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt más, hasonló értékű díjra cserélje a nyereményjáték közben és a játék lezárulta után is.
 5. 5. Sorsolás
  A Szervező kézi sorsolással választ nyertest minden olyan esetben, amikor ettől a Szabályzat külön el nem tér. Csalás gyanúja esetén a Szervező fenntartja a jogot új nyertes sorsolására.
 6. 6. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele
  A nyertes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a játék lezárultát követően a Szervező a nyertes(ek) nevét(neveit) a nyereményjáték Facebook-posztja alatt komment formájában közzétegye. A nyertes(ek) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a Szervező által megjelölt személy felvegye a nyertessel(nyertesekkel) a kapcsolatot privát Facebook-üzenetben. Amennyiben a nyertes(ek) a levélre 5 munkanapon belül nem válaszolnak, a Szervező köteles ismételten megkísérelni a kapcsolatfelvételt, ami után további 2 munkanap áll a nyertes(ek) rendelkezésére a válaszadásra. Amennyiben a nyertes(ek) 7 munkanapon belül nem válaszol(nak) a megkeresése, a Szervező fenntartja a jogot új nyertes(ek) sorsolására.A nyeremény átadására személyesen kerül sor a Szervező irodájában (Herbalife Magyarország Kereskedelmi Kft.H-1097 Budapest Gubacsi út 6. A ép. II. em.). A nyertes(ek) határozottan hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az átadásról fényképes dokumentáció készüljön, amit a Szervező a későbbiekben felhasználhat hivatalos Facebook-oldalán. A nyeremény elfogadásával a nyertes(ek) belegyezik(beleegyeznek), hogy részt vesz(nek) promóciós tevékenységben, és a Szervező fenntartja a jogot, hogy felhasználja a nyertes(ek) nevét, fényképét, a róla készült hang és/vagy videofelvételt bármilyen tömegtájékoztatás során, ha csak nem a nyertes előzetesen kivételt kért erre..
 7. 7. A nyereményadó
  A nyereményt terhelő adó vonzatát a magyar törvényeknek megfelelően a Szervező fizeti, így a nyertest nem terheli nyereményből adódó fizetési kötelezettség. A nyertesnek igazolnia kell személyazonosságát a nyeremény átvételét megelőzően.
 8. 8. Információ a nyereményjátékról
  A nyereményjáték játékszabálya megtalálható a www.herbalife.hu oldalon.
 9. 9. Vegyes rendelkezések
  A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok megtekinthetnek interneten, a www.herbalife.hu oldalon a nyereményjáték meghirdetett napjától a nyereményjáték végét követő 30. napig.

  A szabályokkal kapcsolatos vitás esetekben a Herbalife döntése végleges, és ezzel kapcsolatban semmilyen levelezésbe nem bocsátkozik.

  A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.

  A nyeremény átvétele után a nyereménnyel kapcsolatos bármilyen panaszt a nyertes e-mailben (mbhungary@herbalife.com) vagy postai úton, a Herbalife Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. címre küldött levélben tehet. A nyertesnek részletes leírást kell adnia a panasz okáról, és minden ehhez kapcsolódó háttér-dokumentációt csatolnia kell. A nyeremény átvételétől számított 14 napon belül élhet panasszal, mely egyedi alapon kerül kivizsgálásra. A panasz tudomásulvételét követően adja meg a Szervező a kivizsgálás és az orvoslás várható idejét.

  A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremény átadásának körülményei a Herbalife és a nyertes közötti kölcsönös megegyezés alapján kerülnek meghatározásra. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 2 hónap után.

  A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (szórólap, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a Szervező csupán a hivatalos játékszabályban meghatározott ajándéktárgyak átadására kötelezhető.

  A feltételek egyike sem hozhat létre semmiféle szerződéses jogviszonyt a Résztvevők és a Herbalife között.

  A szabályzat értelmezésében és végrehajtásában a magyar jog az irányadó és a Herbalife, valamint a Résztvevők illetékességből a Magyar Bírósághoz fordulhatnak vitás kérdésekben.hu-HU | 2021. 06. 22. 2:43:17 | Zus2phlsg000001